Keerzijde van Artificial Intelligence

In een eerdere post hebben wij sommige van de mogelijkheden van AI uitgelegd. Niet lang daarna veroverde ChatGPT de wereld en kwam AI opeens erg dichtbij en werden de onbegrensde mogelijkheden tastbaar.

Maar dit soort AI programma’s hebben ook een keerzijde. Want AI is niet meer dan een slim en lerend programma dat zijn wijsheid ergens vandaag moet halen. Bij ChatGPT gaat het om tekst. Vaak is dan wat lastiger te achterhalen welke tekst aan de basis stond (hoewel hier ook al wat programma’s voor zijn gemaakt). Bij programma’s zoals Midjourney en Dall E 2 worden aan de hand van miljoenen beelden, nieuwe beelden gemaakt. Die beelden in de database zijn afkomstig van fotografen, kunstenaars en andere beeldmakers. En die zijn not amused, zacht gezegd.

Sommigen hebben nu een rechtszaak aangespannen tegen enkele AI programma’s zoals Midjourney. In hoeverre is er sprake van auteursrechtinbreuk? Vooral de gevallen zijn interessant waarin een bepaalde stijl gekopieerd wordt. Het lastige van het auteursrecht is dat stijl veelal niet te beschermen valt. Ongetwijfeld zullen de eisers Midjourney beelden laten maken die in de buurt komen van de oorspronkelijke beelden. En is het opnemen van de beelden in een AI database op de eerste plaats al niet überhaupt een onrechtmatige verveelvoudiging (kopie)?

Ongetwijfeld zal de rechtszaak enige tijd duren maar dit wordt zonder meer een baanbrekende rechtszaak, met grote gevolgen. Wij zullen deze dan ook nauwlettend in de gaten houden

Beeld bij tekst AI