Artificial intelligence (AI) en intellectueel eigendom (IE)

Voorbeelden van de toepassingen van artificial intelligence (AI), die voor het grote publiek lang onzichtbaar bleven, worden de laatste tijd steeds zichtbaarder. Neem nu bijvoorbeeld GPT-3, een programma dat aan de hand van invoer eigenhandig teksten schrijft. Zo werd een podcastaflevering van Podcast over de Media van Ernst Phauth en Alexander Klopping ooit door dit programma geschreven en door hen voorgedragen. Een verbluffend resultaat!

Dall E 2 en Midjourney zijn voorbeelden van programma’s die steeds beter worden. Deze programma’s creëren zelf beelden (foto’s bijvoorbeeld). Aan de hand van instructies door middel van woorden (twee bomen, stijl Van Gogh, ondergaande zon etc.), gaat bijvoorbeeld Dall E 2 aan de slag en creëert aan de hand van een database van miljoenen foto’s nieuwe beelden.

Voor contentmakers ontzettend handig, maar de vraag doemt wel op of dergelijke werken beschermd zijn op grond van intellectueel eigendom. Auteursrecht is het recht dat hier voornamelijk op van toepassing zou kunnen zijn: werken op gebied van kunst, letterkunde, foto’s e.d. die origineel zijn, zijn beschermd op grond van de Auteurswet. Een belangrijke voorwaarde is hierbij dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen. Dit betekent dat er door de maker creatieve keuzes gemaakt moeten zijn. Een auteursrecht lijkt niet aan de orde als deze creatieve keuzes voornamelijk door een computerprogramma zijn gemaakt,

Aan de andere kant, als het programma slechts een hulpmiddel is en de hand van de kunstenaar wel duidelijk naar voren komt, dan liggen de kaarten anders. In Amerika werd bijvoorbeeld de registratie van een stripboek dat met behulp van AI is gemaakt, als auteursrechtelijk werk geaccepteerd (in Amerika kun je auteursrechten registreren). En daar is wel wat voor te zeggen, want de kunstenaar schreef het verhaal zelf, verzon de titels, de layout. Kortom, de creatieve keuzes zijn niet gemaakt door een computer, maar door de maker zelf.

 

Lees meer hier meer over zowel een podcast als een stripverhaal die gemaakt zijn door middel van AI. 

 AI Tekst bij beeld_verkleind