Wederom verlies voor Lewis Hamilton

Na het tumultueuze verlies in de slotrace van de Formule 1 wilde Lewis Hamilton waarschijnlijk rust. Maar de gifbeker moest helemaal leeg: zijn aanvraag (uit 2015!) van het Europese merk LEWIS HAMILTON voor juwelen, horloges en de verkoop van deze producten, is recentelijk afgewezen door het Europese merkenbureau na een oppositie van het bedrijf Hamilton (dochter van Swatch). Dat deze oppositie al sinds 2015 speelt duidt op fikse onderhandelingen tussen partijen. Maar blijkbaar hebben die niet tot een schikking geleid en moest het Europese merkenbureau zich alsnog hierover buigen.

Het bedrijf Hamilton had zelf het merk al meerdere malen geregistreerd. Dat was direct een punt van verweer van Lewis Hamilton: want was de tweede aanvraag dan niet te kwader trouw gebeurd? Enkel en alleen om de gebruikstermijn kunstmatig te verlengen om zo te voorkomen dat er bewijs van gebruik in procedures overlegd moet worden? Herhalingsaanvragen staan de laatste tijd onder een vergrootglas en worden veel strikter bekeken. Maar in dit geval vond het Europese merkenbureau dat hier geen sprake van was nu de omschrijving van het tweede merk breder was en er geen omstandigheden zijn aangevoerd die kwader trouw doen vermoeden. Bovendien is dit geen claim in een oppositiezaak maar in een afzonderlijke nietigheidszaak tegen het merk HAMILTON zelf.

Verder was een punt van discussie de bekendheid van Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, aldus Lewis Hamilton, is zodanig bekend dat de consument de producten direct herleidt aan de coureur en niet aan enig ander merk. Dit creëert een conceptueel verschil. Hij doelt daarbij op de beslissing van het Hof van Justitie in de Massi/Messi zaak. Massi had een oppositie ingediend tegen Messi die onder zijn naam sportschoenen en kleding wilde uitbrengen. Hof van Justitie oordeelde toen dat Messi zodanig bekend was, dat dit een conceptueel verschil teweegbracht waardoor er geen overeenstemming was tussen de merken Massi en Messi. Massi verloor de zaak.

Maar het Europese merkenbureau gaat niet mee in het argument van Lewis Hamilton dat er een conceptueel verschil is. Volgens deze instantie is Formule 1 niet zo populair als voetbal. Bovendien ging het in de Messi zaak over kleding. Voetbal en voetbalshirts zijn logisch aan elkaar verbonden, Formule 1 en horloges zijn dat niet.

De slotsom is: geen wereldkampioen en geen Europees merk LEWIS HAMILTON. Gelukkig voor Lewis zitten we in een nieuw jaar en kan hij 2021 achter zich laten.

 Beeld bij tekst Lewis