Brexit & Merkenrecht: het VK hoort er nog even bij

Dankzij de Brexit krijgen niet alleen alle 27 landen van de Europese Unie een inbreukverbod met één rechtzaak (grote voordeel van een Uniemerk), maar soms zelfs ook nog het voormalige 28e lidstaat, het Verenigd Koninkrijk. Dit blijkt uit een recent vonnis van de Rechtbank Den Haag.

De zaak zelf gaat over een holistische methode om lichaam, ziel en geest in balans te brengen, wat wellicht ook geen slecht idee is voor de EU, maar verder van geen belang voor het interessantere Brexit-gedeelte van het vonnis.

De merkhoudster vordert in deze zaak namelijk een inbreukverbod voor het hele grondgebied van de EU. Let op, want hier gaat het om, toen de procedure werd ingesteld, maakte het Verenigd Koninkrijk nog wel deel uit van de Unie, maar tijdens het schrijven van het vonnis niet meer. Welke gevolgen heeft dat?

Uniemerken opgesplitst

Op grond van het zogenaamde Terugtrekkingsakkoord werden gedurende de periode waarin de rechtszaak liep, alle Uniemerken automatisch opgesplitst in één Uniemerk voor de achterblijvende 27 lidstaten plus een identiek nationaal merk voor het Verenigd Koninkrijk. Kort gezegd, het Britse deel van het Uniemerk werd omgezet in een nationaal Brits merkrecht. Op deze manier ging de merkbescherming in het VK voor bestaande EU-merkhouders dus niet opeens verloren.

De Rechtbank Den Haag staat in deze zaak dus nu opeens voor de vraag of ze ná de Brexit ook een inbreukverbod kan uitspreken voor het Verenigd Koninkrijk. Dit op grond van de afgesplitste VK-merken van eiseres, zonder dat ze daarop eerder expliciet een beroep heeft gedaan. ‘Opeens’ bestaat het Uniemerkrecht, waarop de merkhoudster zich beriep, nu immers uit twee merkrechten.

Garantie rechtsbescherming

De conclusie van de rechtbank is dat zij inderdaad bevoegd is om ook een inbreukverbod voor de het Verenigd Koninkrijk uit te spreken. De rechterlijke bevoegdheid in procedures, die zijn ingeleid vóór het einde van de overgangsperiode, blijven ongewijzigd van toepassing zoals blijkt uit het al eerdergenoemde Terugtrekkingsakkoord. “Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk voor wat betreft de toepassing van genoemde regels als onderdeel van de Unie wordt beschouwd.” Dus ook ná de Brexit wordt in een dergelijke situatie de rechtsbescherming van het Uniemerk gegarandeerd.

Hoe verder na de Brexit

Dit is goed nieuw voor merkhouders dus. En een eerste voorbeeld van een post-Brexit rechtszaak. Waarschijnlijk zullen er nog veel meer volgen totdat alle onduidelijkheden en twistpunten zijn opgehelderd. Of totdat het Verenigd Koninkrijk weer terug is in de EU. Wel zo gezellig en makkelijk!

Over alle relevante merkenrechtelijke ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit houden we je vanzelfsprekend op de hoogte. Mocht je zelf nog specifieke vragen hebben over merkbescherming in de EU en het Verenigd Koninkrijk, dan kun je daarmee altijd terecht bij onze merkenjuristen. Wij helpen je graag.

Brexit.beeld bij tekst