Scouts in de clinch

De Girl Scouts of America slepen de Boy Scouts of America voor de rechter wegens merkinbreuk. Het is een wat merkwaardig verhaal.

In Nederland is geen onderscheid meer tussen jongens en meisjes ‘scouts’ (de naam ‘padvinder’ wordt al sinds 1973 niet meer gebruikt). En ook toen het onderscheid nog wel werd gemaakt, vielen ze allemaal onder de vlag van Scouting Nederland.

In Amerika ligt dit anders. De Girl Scouts en de Boy Scouts in de Verenigde Staten zijn twee gescheiden organisaties. Pas in 2017 besloten de Boy Scouts ook meisjes toe te laten en in 2019 werd de naam Boys Scouts of America veranderd in Scouts BSA.

Door de rebranding van de Boy Scouts naar Scouts BSA zou, aldus de meisjes, verwarring zijn ontstaan. Bij veel mensen zou de indruk zijn gewekt dat de beide verenigingen zouden zijn samengegaan en dat de Girl Scouts of America niet meer zouden bestaan. De Girls Scouts of America vinden bovendien dat de voormalige Boy Scouts met het gebruik van ‘scout’ en ‘scouting’ voor het specifieke doel om meisjes te werven inbreuk maken op hun merkrechten.

Sinds 2018 loopt de zaak al, maar lijkt nu toch snel afgerond te worden. Begin september gaf de federale rechter in New York bij een zitting aan te overwegen om de eis van de Girl Scouts af te wijzen. Rechter Alvin Hellerstein stelde dat Boy Scouts weliswaar een merk is, net als Girl Scouts, maar dat Scouting gewoon een activiteit is. De rechtszaak zou een poging zijn ‘om de taal te controleren’ en zo de vrije mededinging te beperken.

Het uiteindelijke vonnis in deze zaak zal nog even op zich laten wachten, maar het lijkt er sterk op dat de Girls Scouts paraat moet zijn om een nederlaag te incasseren.

Scouting