Rechtsgedraaide frietjes maken inbreuk

En linksgedraaide ook. Maar platte niet. Zo oordeelde de rechter in een nieuwe episode in de twist over de Rustic Twists van snackmaker McCain. Eerder eiste McCain zelf al de nietigheid van een Europees patat-modelrecht van concurrent Simplot waarop Simplot een kort geding begon tegen McCain.

McCain verloor het kort geding, dus die nietigheidsactie was tevergeefs. Na het kort geding volgde een bodemprocedure en ook daarin trekt McCain nu aan het kortste eind. De gedraaide frietjes van McCain moeten van de markt, want ze maken inbreuk op het modelrecht van Simplot.

Zodra je de mayonaise uit de koelkast haalt, sta je niet direct stil bij het vormgevingserfgoed bij snacks, de technische bepaaldheid door geoctrooieerde snijbladen en de geïnformeerde gebruiker van aardappelproducten. Maar ja, in een rechtszaak wordt natuurlijk alles uit de kast gehaald en blijft niets onbesproken.

Daardoor weten we nu ook dat de functionele en technische voordelen van de Sidewinder (dat zijn de patatjes van Simplot) de ontwerpvrijheid van de ontwerper van aardappelproducten uiteindelijk niet hebben beperkt, waardoor het patatmodel een ruime beschermingsomvang heeft. Ook weten we dat het Broodmodel (001057921-003) en het Italiaanse Snackmodel (modelregistratie 1996PTO000007-0006) als vormgevingserfgoed toch aanzienlijk verschillen van het gedraaide patatmodel van Simplot. Ze hebben namelijk meer de vorm van een cilinder met opzij gebogen, smallere uiteinden. Kortom, achter zo’n versgefrituurd aardappelpartje schuilt een wereld van details.

Uiteindelijk leiden al die details wel tot een heel simpel oordeel: die verdraaide frietjes van Simplot en McCain lijken wel erg veel op elkaar.

Maar daarmee was de zaak nog niet rond, want de Rechtbank Den Haag stuitte aan het eind van het vonnis nog wel op een probleem; de linksgedraaide en rechtsgedraaide patatjes mogen dan wel inbreuk maken, maar in een zak Rustic Twist van McCain zitten ook nog platte patatjes en die maken geen inbreuk.

Rustic Twist-1

 

Hoe redelijk is het dan om alle zakken terug te halen uit de winkel en alle patatjes te vernietigen? De rechter oordeelde na een zorgvuldige analyse dat recall en vernietiging toch proportioneel zijn, omdat een zak ongeveer 70% inbreukmakende Rustic Twists blijkt te bevatten. Zo zie je maar dat de goede patatjes zo weer eens het slachtoffer worden van de slechte patatjes.

McCainvsSimplot-1