De merken van Mick Jagger

Beroemdheden hebben vaak hun naam als merk beschermd. Pure noodzaak, want hun naam is natuurlijk veel geld waard en kapers liggen op de kust. Het nadeel van een merknaam is wel dat je de naam ook commercieel moet gebruiken, dus voor producten of diensten. Dat dit zelfs voor Mick Jagger lastiger is dan je denkt, kwam in twee vergelijkbare zaken aan het licht.

Aanleiding was een oppositie die de ‘merken B.V.’ van de Rolling Stones had ingediend tegen het merk JAGGER FAST FOOD. In reactie daarop diende de wederpartij twee doorhalingsacties tegen de merken van Mick Jagger met het argument dat deze niet in gebruik zijn genomen.

Mick Jagger stelt in een verweer dat hij wereldberoemd is en dit een relevant commercieel gegeven is. Het Europese merkenbureau is echter niet onder de indruk: ook beroemde mensen moeten bewijs van gebruik indienen. Het bewijs dat Mick Jagger indient betreft foto’s van allerlei producten: van albumhoezen, schoenen, shirts tot make-up. Ook websites en links naar websites worden ingediend.

Het Europese merkenbureau maakt allereerst korte metten met de links, die worden niet in behandeling genomen (een link zelf is geen bewijs). Maar ook het overige bewijs is niet overtuigend: veelal is dit bewijs niet gedateerd (een doodzonde in dit soort zaken), vaak betreft dit bewijs gebruik van het ‘mond’ logo van de Rolling Stones of de naam Rolling Stones of wordt het niet erg aannemelijk dat de naam Mick Jagger echt voor producten en diensten is gebruikt met het doel marktaandeel te verkrijgen of te behouden. De slotsom is dat er onvoldoende bewijs is ingediend en dat beide Europese merken MICK JAGGER worden doorgehaald!

Hoe kun je je hiertegen wapenen als beroemdheid? Duidelijk is dat enkel het registreren van je naam als merk niet voldoende is. Je zult je naam op of voor producten moeten gebruiken. Als je naam echt wat waard is, dan staan licentienemers in de rij. En doordat licentienemers de naam op producten zetten en die producten verkopen, levert dit gebruik op van het merk. Let wel, het goed managen van licentie-deals is een serieuze taak maar het levert wel wat op!

Mick Jagger