Is het ‘Oorlog’ in merkenland?

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt niet alleen menselijk leed, maar ook economisch leed. De economische gevolgen raken ook het merkenrecht. Zo heeft de Russische overheid namelijk bepaald dat merkhouders uit ‘onvriendelijke staten’ geen schadevergoeding kunnen eisen, wanneer inbreuk wordt gemaakt op hun merkrechten.

Wat ons nog meer opvalt is een andere gevaarlijke trend namelijk dat het Russische Merkenbureau minder snel nieuwe merkaanvragen lijkt te weigeren die in hoge mate overeenstemmen met bekende, Westerse merken. Het gaat hierbij om Westerse merken die veelal vanwege de oorlog uit Rusland zijn vertrokken.

Nieuwe aanvragen voor merken in het Russische merkenregister hebben wel erg veel weg van de ‘M’ van McDonald’s, maar tonen ook merken die erg lijken op bekende Westerse merken als Ikea en Starbucks.

Hierdoor kunnen merkhouders dus tegen grote problemen aanlopen bij het handhaven van hun IE-rechten op Russisch grondgebied.

Mac Donalds-1

 

Vorige bericht:

 

Volgende bericht: