Banaan veroorzaakt lelijke val

Het is de meeste merkhouders veel aan gelegen om alle aspecten van hun merk te beschermen: woorden, grafische elementen, kleuren etc. Maar in een merk zijn vrijwel altijd bepaalde elementen dominanter dan andere. Deze dominante elementen overheersen in de beschermingsomvang, wat wil zeggen dat de meeste bescherming uitgaat naar de dominante elementen. Denk bijvoorbeeld aan woorden in een logo met verder weinig grafische hoogstandjes. Het meest dominante element zal dan het woord zijn, en de grafische elementen genieten in dat geval een veel kleinere mate van bescherming.

Maar wat als je de andere elementen ook wilt beschermen? Modelbescherming kan hier uitstekend bij helpen, alleen, dan moet er wel sprake zijn van een nieuw logo. Nieuwheid is bij een bestaand logo echter vaak een obstakel. Er kan ook gedacht worden om de aparte elementen als merk vast te leggen (een logo zonder de woorden bijvoorbeeld). Deze elementen moeten dan wel over onderscheidend vermogen beschikken.

Een voorbeeld, waar recentelijk ook een uitspraak over is geweest: het logo van Chiquita. Als je het gehele logo als merk vastlegt dan is het woord, en in iets mindere mate de dame met de bananen op haar hoofd, dominant. Als je de achtergrond, het embleem, ook wilt beschermen, dan zul je die apart moeten registreren. Immers, in geval een merk alleen dit embleem heeft overgenomen en het woord en de grafische element wijken af, dan is er al snel geen sprake van overeenstemming. Reden te meer voor een aparte registratie, wat Chiquita ook precies heeft gedaan.


Chiquitas Embleem zonder het woord Chiquita en dame.                                        Het volledige merk met het woord Chiquita en dame.

Maar is dit embleem dan wel onderscheidend? En zo niet, is dit embleem dan een merk geworden? Dat waren de vragen die in de recente doorhalingszaak aan bod kwamen. De verzoekster van de doorhaling betoogde dat dit embleem erg gebruikelijk was in de markt en gaf een groot aantal voorbeelden van vergelijkbare emblemen. Het Europese merkenbureau twijfelt niet erg lang en komt tot de conclusie dat het merk inderdaad niet over voldoende onderscheidend vermogen beschikt en dus nietig is. Het logo is een banale vorm en de kleuren voegen ook al niet veel onderscheidend vermogen toe.

Verder had Chiquita aangevoerd dat het merk wel onderscheidend is geworden. Maar het Europese merkenbureau ziet alleen gebruik van het gehele logo en niet van het logo zonder het woord Chiquita en de dame. Het Europese merkenbureau ziet dus geen reden om aan te nemen dat het embleem onderscheidend is geworden.

Slotsom is dat het embleem worden doorgehaald. Een lelijke uitglijer voor Chiquita.

 

Vorige bericht:

 

Volgende bericht: