Alleen uit München Oktoberfestbier

De functie van een merk is om zich als een product of dienst te onderscheiden. De consument weet dan dat het merk afkomstig is van bedrijf A en niet van bedrijf B.

Het gaat hierbij vaak over individuele merken: merken die afkomstig zijn van en gebruikt worden door één of een paar bedrijven. Maar zo bestaat er ook een collectief merk / keurmerk die de kwaliteit aangeeft van een product. Dit product is dan afkomstig van een groep leden die het keurmerk mogen dragen. Het merk mag dan niet gebruikt worden door de merkhouder zelf die toeziet op het gebruik van het collectieve merk.

Wat op een collectief merk lijkt is een oorsprongsbenaming en geografische aanduiding. Denk aan, champagne, gorgonzola of Gouda Holland kaas. Volgens een Europese Verordening kunnen dergelijke namen van streekproducten bescherming genieten. Het gaat dan, in tegenstelling tot merken, om productaanduidingen (dus generieke benamingen). Je denkt bij generiek dat iedereen deze dus mag gebruiken, maar dat is niet het geval. Een producent mag de benaming niet gebruiken als er niet aan de voorwaarden kan worden voldaan. En hier wordt streng op toegezien, reken daar maar op!

Oktoberfestbier is de nieuwste aanwinst voor de lijst. Dit bier mag nu alleen vermeld worden bij bier dat afkomstig is uit München!

Beeld bij tekst-1