Wat is merkrecht en andere intellectuele eigendommen?

Door registratie in het merkenregister ontstaat het merkrecht. Dit is geregeld in de merkenwet die sinds 1971 in het leven is geroepen om bescherming op een merk te verkrijgen. Wil je meer weten over merkenrecht? Lees dan onze blogs 'In 3 stappen maximale merkbescherming' of '5 voordelen van merkregistratie'.

De vraag is nu hoe zit het met het beschermen van Intellectueel eigendom en de aanverwanten rechten? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het auteursrecht, het modellenrecht en het octrooirecht. Ook domeinnamen en handelsnamen komen voor bescherming in aanmerking. Lees hieronder per onderwerp meer over.

Domeinnamen

Je kunt de naam van je onderneming, van een product of een algemene naam als domeinnaam registreren.

Registreren bij een provider

Bij een internetprovider kun je de gewenste domeinnaam registreren, maar ook laten controleren. Heb je vragen of heb je hulp nodig, neem dan contact op met één van onze merkenjuristen.

unieke url

Aanwezigheid op internet is voor bijna elk merk van levensbelang. In de meeste gevallen is er een website die qua naam gekoppeld is aan de naam van het merk of het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan Dove® voor chocolade en Dove® voor zeep. Maar dove.com kan maar door één van beide worden geclaimd. Domeinnamen zijn uniek. Ze kunnen maar op één manier voorkomen, terwijl merken vaker kunnen voorkomen doordat ze voor verschillende producten en diensten kunnen worden gebruikt. Dit leidt al snel tot conflicten tussen domeinnaamhouders en merkhouders. Bovendien is er niet zoiets als een ‘domeinnaamrecht’. De registratie van een domeinnaam schept geen rechten en kan een inbreuk vormen op de merken/of handelsnaamrechten van derden.


Handelsnamen

De handelsnaam is de naam van een onderneming, ofwel de bedrijfsnaam. Vaak heeft een handelsnaam een merkfunctie en is een handelsnaam ook een merk. Denk aan bijvoorbeeld De Bijenkorf, Vitaminstore of Ikea.

Verwarringsgevaar

Een ondernemer kan, op basis van de Handelsnaamwet, optreden tegen het gebruik van een andere handelsnaam wanneer deze verwarring bij het publiek kan veroorzaken. Gevaar voor verwarring hangt van veel factoren af zoals de gelijkenis tussen beide namen, de branche en de plaats van vestiging. De kans is groot dat er sprake is van verwarring, en dus van inbreuk, als twee bedrijven actief zijn met een gelijkende handelsnaam op hetzelfde terrein en in dezelfde stad.

Ontstaan handelsnaamrechten

Vaak wordt gedacht dat bescherming van een handelsnaam ontstaat door inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dat is een misverstand. Bescherming van een handelsnaam ontstaat door het voeren van een onderneming onder een bepaalde handelsnaam. Handelsnaamrechten ontstaan alleen in het gebied waar de handelsnaam wordt gebruikt. De gebruikte handelsnaam hoeft niet per se de naam te zijn waaronder de onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Beperkingen handelsnaambescherming

Er zijn wel belangrijke beperkingen ten aanzien van Handelsnaambescherming. Gebruik je de handelsnaam alleen in de regio Utrecht, dan is optreden tegen een overeenstemmende naam in Groningen niet mogelijk. Bescherming is dus beperkt tot het gebied waar de handelsnaam gebruikt wordt. Het is dan ook sterk aan te raden de handelsnaam als merk te laten registreren, waardoor je merkrecht verkrijgt. Een merkrecht geldt voor de gehele Benelux en is makkelijk aan te tonen met de inschrijving in het register.

Onderzoek naar de beschikbaarheid

Als je een nieuwe naam hebt bedacht voor een onderneming dan doe je er goed aan om eerst onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van deze naam. Inbreuk maken op oudere rechten van een ander wil je natuurlijk niet. Wil je meer lezen over het onderzoeken van een nieuwe naam ga dan naar ons blog 'Beschikbaarheid van je nieuwe merk' en 'Onderzoek naar logo's, woorden en handelsnamen'.


Modellen

Bij een nieuwe vormgeving van je product of logo, kan deze voor bescherming als model in aanmerking komen.

eigen karakter en nieuw

De vormgeving van je product of logo kan worden beschermd als model, maar dan moet het wel een eigen karakter hebben, oftewel het moet verschillen van wat al bestaat. Ook moet de vormgeving nieuw zijn. In Europa betekent dit dat het model niet langer dan twaalf maanden geleden voor het eerst openbaar is gemaakt. Buiten Europa betekent ‘nieuw’ soms écht nieuw, dus niet eerder aan het publiek getoond. 

Overlap met het auteursrecht

Een modelregistratie geeft dus een middel in handen om vormgeving te beschermen. Vaak is er een overlapping met het auteursrecht en kan een geregistreerd model ook auteursrechtelijk beschermd zijn. De lat voor auteursrechtbescherming ligt in het algemeen echter hoger.


Octrooien

Een andere naam voor octrooi is ‘patent’. Een octrooirecht beschermt technische vindingen of werkwijzen. 

Onderzoek door octrooigemachtigde

Door middel van registratie verkrijg je octrooirecht. Deze registratie kan bijvoorbeeld in Nederland, in Europa en daarbuiten. Eerst zal de octrooigemachtigde onderzoek doen of het octrooi nieuw is en dan een octrooischrift opstellen. Hierin wordt de vinding beschreven en het bepaalt de beschermingsomvang van het octrooi.

Belangrijke voorsprong op concurrenten

Een octrooirecht geeft een monopolie op een bepaalde vinding of werkwijze en kan dus een belangrijke voorsprong geven op concurrenten, die op een andere wijze hetzelfde resultaat moeten zien te bereiken. Met een octrooirecht in handen kun je optreden tegen iedereen die dezelfde techniek gebruikt zonder dat hij of zij hiervoor toestemming heeft gekregen van jou of een licentie heeft betaald. 


Auteursrecht

Een werk in de zin van de Auteurswet is een creatie op het gebied van wetenschap, letterkunde of kunst. De creatie moet origineel én geuit (geopenbaard) zijn. Dit kan een muziekstuk zijn, maar ook een boek of schilderij. 

nabootsing en Verveelvoudiging

Een auteursrecht beschermt het werk tegen nabootsing en verveelvoudiging.

Auteursrecht krijg je automatisch

In principe hoef je niets te doen wanneer je een origineel en concreet uitgewerkt idee hebt dat voldoet aan de eisen van de Auteurswet. Je krijgt er namelijk vanzelf het auteursrecht op. Wel is het verstandig je uitgewerkte idee te laten registreren. Dat kan via een akte bij de notaris, maar ook via een een i-DEPOT bij de merkeninstantie in de Benelux. Dit laatste is een andere, maar aanzienlijk voordeligere optie.


Onel trademarks is een merkenbureau gespecialiseerd in merkbescherming voor MKB'ers. Opvallend tussen de andere merkenbureaus, omdat we direct tot de kern komen en eerlijk zijn over de mogelijkheden en valkuilen van je merk. Je krijgt van ons geen eindeloze juridische analyses, maar een praktisch advies in begrijpelijke taal over de bescherming van je merk. We putten uit onze jarenlange ervaring met MKB'ers en samen maken we de juiste keuzes om jouw merk optimaal te beschermen. Loud & Clear, dat is Onel.

Vorige bericht: