Van wie is jouw logo?

“The importance of logo into today's fashion is un!be!lievable!” (Karl Lagerfeld)

De meeste ondernemers besteden het ontwerpen van een logo uit. Terecht, want vormgeving is een vak op zich en een goed logo is van groot belang. Maar maak wel goede afspraken, anders kom je de vormgever na een tijdje weer tegen, maar dan bij de rechter.

Onduidelijke afspraken over het ontwerp van o.a. een logo voor een nog te lanceren schoenenmerk hadden tot grote onenigheid geleid. Hierdoor troffen eind maart grafisch ontwerper H. en ondernemer A. elkaar bij de rechtbank Amsterdam. Ontwerper H. stelde dat er sprake was van een overeenkomst van opdracht en ondernemer A. stelde dat het niet meer was dan een ‘pitch’.

Ontwerper H. vorderde ook een inbreukverbod op het auteursrecht op de door hem ontworpen website en logo’s, omdat er over het auteursrecht geen afspraken waren gemaakt. Als je niets afspreekt, behoudt de vormgever namelijk het auteursrecht op wat jouw logo zou moeten zijn.

Uit de hoeveelheid werk en uit de correspondentie en contacten tussen partijen bleek dat er wel degelijk sprake was van een overeenkomst van opdracht, concludeert de rechter in deze zaak. De factuur van ontwerper H. moest dus gewoon betaald worden.

De rechter oordeelt dat een eventueel auteursrecht op het design voor de website en de logo’s inderdaad bij ontwerper H. berust. Maar, en dat is een interessante juridische troost voor wie geen enkele afspraak heeft gemaakt, de rechter stelt ook dat ondernemer A. het design en de logo’s wél mag gebruiken:  

De ontwerper die voor een klant een beeld creëert, geeft de klant impliciet de licentie om dat beeld te gebruiken. (…) Ik snap dat het onrechtvaardig voelt dat je iets voor iemand maakt en hij dat gaat gebruiken zonder je te betalen. Maar de wet maakt geen koppeling tussen betaling en mogen gebruiken. A. moet betalen, daartoe wordt hij nu veroordeeld. En A. mag gewoon gebruiken wat hem is geleverd. Als je wil dat iemand iets niet mag gebruiken zolang hij er nog niet voor heeft betaald, kun je dat afspreken, maar dat moet je dus afspreken, het is niet een uitgangspunt van de wet. En hier is daar niets expliciet over afgesproken. Ik ga er dan ook vanuit dat, voor zover er auteursrecht rust op het design van de website en de logo’s, en voor zover er sprake is van gebruik daarvan door [A], er geen inbreuk op wordt gemaakt omdat dat gebruik aan [A] is toegestaan”.

Als gevolg van onduidelijke afspraken ontstaan veel geschillen over auteursrecht, merkenrecht en andere ie-rechten. Je kunt als ondernemer het auteursrecht, met een heldere overeenkomst, aan je laten overdragen, zodat je het zonder problemen als jouw beeldmerk of model kunt laten registeren, er vrijer over kunt beschikken en zelfs kunt aanpassen. En geen discussie krijgt over wat er allemaal wel en niet onder de ongeschreven gebruikslicentie valt.

Jouw vrijheid als ondernemer wordt alleen beperkt door een ongeschreven gebruikslicentie op wat toch gewoon jouw eigen bedrijfslogo zou moeten zijn. Voor meer informatie over hoe je precies de merkrechten, modelrechten en auteursrechten op jouw bedrijfslogo goed kunt regelen, kun je vanzelfsprekend altijd terecht bij een van onze merkenjuristen.


Logo ontwerp