Het schuin geplaatste Diesel-merk

Het kleine platte zakje in de rechter bovenhoek van de broekzak van je spijkerbroek heet ook wel het muntenzakje. Of in herkenbaarder Nederlands, de coin pocket. Soms is dit zakje voorzien van een logo. En soms voorzien van een schuin geplaatste strook. In het laatste geval is het een spijkerbroek van Diesel, want die schuin geplaatste strook, dat is een merk volgens het Gerechtshof in Den Haag in een zaak tussen Diesel en Calvin Klein.

Spijkerbroekenfabrikant Diesel heeft een merkregistratie voor een schuine strook op de coin pocket. Een zogenaamd positiemerk. Dat wil zeggen een merk dat bestaat uit een op een bepaalde plaats op een product aangebracht element (zie afbeelding).

Is het een merk?

Volgens Diesel maakt de horizontale strook met het merk Calvin Klein over gehele breedte van de coin pockets van de CK spijkerbroek inbreuk op het positiemerk van Diesel. Calvin Klein antwoordt dat zo’n strookje heel gangbaar is in de spijkerbroekenmarkt en dat het schuine strookje van Diesel daar niet op significante en onderscheiden manier van afwijkt. Het positiemerk van Diesel moet nietig verklaard moet worden aldus Calvin Klein.

Het Gerechtshof kiest de kant van Diesel. Volgens het hof gaat het hier om een bijzondere schuine plaatsing die wèl significant afwijkt van wat gebruikelijk is in de markt en dat de plaatsing niet voor de hand ligt. Een opvallend en afwijkend detail. Het positiemerk van Diesel is dus een geldig merk.

Is er sprake van inbreuk?

Er is geen sprake van inbreuk door Calvin Klein op het positiemerk van Diesel. Zolang de ongebruikelijke schuine positie niet wordt gekopieerd, is er geen gevaar voor verwarring. Het hof oordeelt dat het bij een positiemerk juist om die positie gaat en niet om het label zelf. Een stoffen label of merk op de coin pocket is op zich heel gebruikelijk. Calvin Klein maakt om dezelfde redenen geen inbreuk op het (door het hof aangenomen) auteursrecht van Diesel op het merk.

Door de aard van het merk en de markt is de beschermingsomvang beperkt tot de schuine plaatsing van de strook, die het hof bijzonder noemt. Dat Diesel in een markt waarin zoveel merken op zoveel plaatsen op spijkerbroeken worden gebruikt, toch een positie heeft gevonden die als een origineel merk kan worden geclaimd, is misschien net zo bijzonder.

Al met al hier dus sprake van een geldig merk en geen inbreuk.

 

Diesel.techn.beelding