Een megaprobleem

Sommige merkaanvragen vragen gewoon om problemen. Bijvoorbeeld de recente aanvraag MEGA van een Italiaans bedrijf, voor onder meer meubels. Zelfs iemand die zich normaal niet ophoudt in een blauwe blokkendoos weet dat het geel/blauwe logo toch wel heel erg lijkt om die van IKEA. Zou deze merkhouder het dan toch niet hebben geweten? Of is dit een bewuste poging om mee te liften?

Niet geheel verrassend heeft IKEA een oppositie ingediend. Zowel op basis van risico van verwarring als meeliften/verwatering van een bekend merk. Aangezien woorden over het algemeen dominant zijn in merken, zou dit kunnen betekenen dat de betreffende merken niet lijken (IKEA en MEGA zijn niet hele overeenstemmende merken). Hier kan wel weer tegen in worden gebracht dat bij deze merken de grafische voorstelling een grote rol speelt. En omdat de grafische voorstelling identiek is, is er wel degelijk sprake van een overeenstemming. De consument zou in ieder geval een verband kunnen leggen tussen de merken.

Mocht het Europese merkenbureau hier niet in meegaan, dan heeft IKEA nog een vangnet: zij heeft ook het logo zonder het woord IKEA ingeroepen.

Beeld bij tekst-1