Is het verstandig om jouw merk in onderpand te geven?

Jouw merk in onderpand geven, is dat verstandig? Een rechtszaak over het faillissement van D-Reizen en de problemen van de curatoren om het merk te verkopen, laat zien waar je bij merk-verpanding mee te maken kunt krijgen.

Wat is het?

Het is heel gebruikelijk dat een merk als onderpand voor een financiering wordt gegeven. De merkhouder kan het merk dan gewoon blijven gebruiken, maar de bank kan het merk verkopen wanneer de lening niet wordt afgelost. Bij een faillissement moeten de curatoren de verschillende belangen heel goed afwegen.

Niet het merk, maar wel het bedrijf?

De rechtszaak over D-Reizen gaat over het pandrecht op de merkrechten. De curatoren zijn na het faillissement van D-Reizen een doorstart overeengekomen met een nieuwe partij, Prijsvrij. Voor € 500.000,- kan Prijsvrij alle merkrechten en andere IE-rechten overnemen als onderdeel van de doorstart. Maar een aantal oud-bestuurders van D-Reizen stelt een pandrecht te hebben dat € 2.000.000,- waard is en weigert mee te werken aan de overdracht. Er is sprake van misbruik van het pandrecht volgens de curatoren en zij vorderen in kort geding dat de pandhouders meewerken aan de doorstart van D-Reizen.

Uitgebreide belangenafweging

De rechter gaat mee met de stelling van de curatoren, maar pas na een uitgebreide belangenafweging. Bij een pandrecht gaat het de pandhouder doorgaans om het nastreven van de hoogste verkoopprijs, maar in dit geval gaat het de pandhouder volgens de rechter om het beïnvloeden van de afwikkeling van het faillissement. Een onderpand moet normaliter in het openbaar worden verkocht, maar er zijn dus uitzonderingen zoals in deze zaak. De pandhouders hebben vergaande eisen gesteld, die de noodzakelijke handelingsvrijheid van de curatoren belemmeren. Er is bovendien ook nog sprake van een ‘bijzondere prudentie’ bij het gebruik van de pandrechten, omdat  de rechtsgeldigheid van het pandrecht nog betwist wordt. Daarnaast valt de belangenafweging in het voordeel van de curatoren uit, omdat de waardering van de rechten op € 500.000,-aannemelijk is.

De belangen zijn groot

Ten slotte, en dat is eigenlijk de belangrijkste overweging, stelt de rechter dat de belangen aan de kant van de curatoren groot zijn. “De doorstart leidt ertoe dat 140 winkels open kunnen blijven en dat 650 medewerkers hun arbeidsplaats behouden. Het is echter volstrekt onduidelijk of een volgende doorstartpoging tot een even goed of beter resultaat zal leiden is.” De rechter gebiedt de oud-bestuurders daarom mee te werken aan de doorstart en het pandrecht vrij te geven.

Meer weten over het verpanden van merkrechten? Onze merkenjuristen informeren je er graag over.

D-reizen.1