BALR, TikTok en Pierre Cardin

Wat is de overeenkomst tussen BALR, TikTok en Pierre Cardin? Het zijn alle drie bekende merken die recentelijk gekopieerd werden. Drie Europese aanvragen werden verricht door andere bedrijven: BALR werd door J&B Limited ingediend voor sigaretten, het logo van TikTok werd door een Chinees ingediend voor onder meer kleding en Pierre Cardin (in handschrift) werd door een Zwitsers bedrijf aangevraagd voor lichtapparatuur.

Zou niet moeten kunnen toch? Toch is het voor bekende merken een hels karwei om dit soort merken tegen te houden. Ook in bovengenoemde opposities werd er wisselend resultaat geboekt.

In het kort: BALR verloor, TikTok kon voor een groot deel het logo weren, maar Pierre Cardin kon op de volle buit rekenen.

Wat maakt het verschil? BALR had naast verwarring ook de bekendheid van haar merk ingeroepen. Verwarring is uiteraard niet aan orde, kleding en sigaretten zijn natuurlijk geen soortgelijke producten. Maar als je claimt dat je merk bekend is, moet je het wel bewijzen. En dat is BALR gemakshalve vergeten. De oppositie wordt ferm afgewezen.

TikTok baseerde haar oppositie alleen op de grond van risico van verwarring en niet op de ruimere bescherming op grond van de bekendheid van haar merk. Verwarring is er alleen als er sprake is van soortgelijke producten of diensten. En van soortgelijkheid was er zeker sprake maar niet voor alle producten en diensten.

Tenslotte Pierre Cardin. Dit bedrijf kan buigen over een arsenaal aan oudere rechten, waaronder een woordmerk voor lichtapparatuur. Een van de ingeroepen merken was niet gebruiksplichtig en hoefde dus niet in gebruik te zijn. Dit levert een vrij eenvoudige overwinning op: een vrijwel identiek merk voor identieke producten.

Je zou dus kunnen redeneren dat je je merk het beste voor veel producten en diensten kunt indienen en dit regelmatig moet herhalen zodat je aan de gebruiksplicht kunt ontkomen. Maar die vlieger gaat niet meer op. Het constant opnieuw indienen van merken zou wel eens als kwader trouw kunnen worden gezien. De vraag is dan ook of Pierre Cardin wel een geldige reden heeft voor haar nieuwe registratie voor lichtapparatuur nu hij dit merk al een paar keer eerder heeft geregistreerd.

De conclusie is dat bekendheid het leven makkelijker maakt, maar ook zeker moeilijker. Bekendheid moet je bewijzen, ondanks dat je bekend bent!

BALR,Tiktok, Piere Cardin

 

Vorige bericht: